ENSK SK
 
 
 

Výrobné mixéry

             High Shear Mixing        High Shear Mixer

Spoločnosť Arcon dodáva širokú škálu výrobných mixérov, zahŕňajúcu agitačné mixéry, dávkové mixéry, mixéry vkladané cez dno a mixéry zabudované do potrubia.

Tieto vysokošmykové výrobné mixéry dokážu plniť rôzne funkcie:

Emulgovanie: S minimálnym úsilím je možné vyrábať špičkové emulzie. Výroba emulzií oleja vo vode a vody v oleji je rýchla dokonca aj v prípade zhustnutia. Vysoká prietoková rýchlosť umožňuje pridať ľubovoľné zafarbenie na konci dávky.
 
Homogenizácia: Mixér dokáže homogenizovať väčšinu emulzií a bez potreby akýchkoľvek fyzických zmien na mixéri po určitom čase vyprodukuje stabilnú emulziu.
Solubilizácia: Aj v prípade nárastu viskozity až na 30 000 cps štandardný mixér cirkuluje určený objem a rozptýli prípadné hrudky, ktoré mohli vzniknúť v dôsledku slabej prísady.
Riedenie: Vysoký nasávací efekt produkovaný mixérom okamžite rozptýli všetky vzniknuté ťažké pasty a usadeniny.
Rozdrobovanie: Vysokošmykové lopatkové koleso a silný nasávací efekt redukujú veľkosť častíc s minimálnym úsilím a za minimálny čas.

 

AGITAČNÉ MIXÉRY

Spoločnosť Arcon dodáva širokú škálu agitačných mixérov vrátane vrtuľových a mixérov s axiálnou turbínou. Nižšie si môžete pozrieť náčrtky a približné údaje o rýchlostiach mixérov. Kliknutím na obrázky ich zväčšíte.

 

ŠTANDARDNÉ MENOVITÉ RÝCHLOSTI

Nízka rýchlosť   Stredná rýchlosť   Vysoká rýchlosť
140 ot./min. a menej   282 ot./min.   1500 ot./min. a 1000 ot./min.
(1410 ot./min. a 910 ot./min. pri plnom zaťažení)

 

 

 Agitating Mixer Models

Agitating Mixer            Agitator Mixer                  Agitating Mixer

 

IBC container

Spoločnosť Arcon dodáva aj mixéry a agitátory priemyselných kvapalín určené na použitie s prenosnými nádobami IBC (Intermediate Bulk Container). Sú vhodné pre štandardné a špeciálne nádoby IBC i nádoby IBC z nehrdzavejúcej ocele.

 

DÁVKOVÉ MIXÉRY

Batch Mixer

 

Standard Immersion Mixers

 

 

 

 

 

 

 

Vysokorýchlostný ponorný dávkový mixér ponúka v porovnaní s konvenčnými miešacími a agitačnými systémami mnohé výhody. Kľúčom efektívneho výkonu a vysokej rýchlosti spracovania týchto strojov je precízne navrhnuté usporiadanie rotora a statora, ktoré zaisťuje rovnomerné spracovávanie s minimálnym prevzdušňovaním a narúšaním povrchu.

 

VÝHODY

 • Precízne skonštruované produkty navrhnuté pre dlhú a bezproblémovú prevádzku
 • Všetky dotykové súčasti vyrobené z nehrdzavejúcej ocele 316, v súlade s požiadavkami potravinárskeho a farmaceutického priemyslu a zásadami GMP (Správna výrobná prax)
 • Vysoký stupeň chemickej odolnosti voči agresívnym médiám
 • Široký výber šmykových rozsahov prostredníctvom zmien v usporiadaní rotora a statora
 • Vďaka zameniteľným hlavám môže jeden mixovací stroj vykonávať širokú škálu funkcií vrátane zmiešavania, rozptyľovania, emulgovania a homogenizácie
 • K dispozícii sú individuálne navrhnuté kombinácie rotora a statora

 

MIXÉRY VKLADANÉ CEZ DNO

Bottom Entry Mixer

                   Bottom Entry Mixer

Mixéry a homogenizátory vkladané cez dno sú navrhnuté tak, aby presne zapadli do dna miešacej nádoby a sú kompatibilné s protibežnými agitátormi alebo mixérmi s hradlom so zdrsneným povrchom. V ponuke sú modely s výkonom od 0,75 kW do 15 Kw a s pracovnou kapacitou až 3000 litrov. K dispozícii sú jedno- i dvojrýchlostné motory a v prípade potreby môžu mať motory certifikáciu ATEX. Ponuka zahŕňa aj vyhotovenie s jednoduchým alebo dvojitým mechanickým tesnením.

 

MIXÉRY ZABUDOVANÉ DO POTRUBIA

Inline Mixer


Spoločnosť Arcon dodáva širokú škálu mixérov zabudovaných do potrubia, zahŕňajúcu jednostupňové vysokošmykové mixéry zabudované do potrubia, vysokorýchlostné samočistiace mixéry a trojstupňové viacšmykové mixéry.

Mixéry zabudované do potrubia ponúkajú pri dávkovom spracovávaní mnohé výhody oproti ponorným spracovateľským strojom, pretože zaberajú menej priestoru, omnoho ľahšie sa čistia a s použitím prídavného podávacieho čerpadla ich možno použiť aj na médiá s vysokou viskozitou.

 

 

 

Jednostupňové mixéry zabudované do potrubia

 

Single Stage In-Line Mixer Jednostupňový mixér zabudovaný do potrubia je ideálny pre skúšobnú prevádzku a použitie vo veľkovýrobe. Hojne sa používa pri jednoprechodovom a recirkulačnom spracovávaní. Vďaka zameniteľným krúžkom rotora a statora umožňujúcim široké šmykové rozsahy a možnosti remeňového pohonu na zvýšenie šmykového efektu a prietokovej rýchlosti je jednostupňový mixér vhodný pre mnoho druhov materiálov a aplikácií. Ďalšou výhodou je odstránenie rizika neúmyselného prevzdušnenia, keďže systém je úplne uzavretý.

 

Vysokorýchlostné samočistiace mixéry

 

In-line mixer Vysokorýchlostné mixéry dodávané spoločnosťou Arcon sú prakticky samočistiace a nevyžadujú žiadnu údržbu. Všetky motory a prevodovky sú k dispozícii vo vyhotovení z nehrdzavejúcej ocele na účely oplachovania a hygieny a v ponuke je päť zameniteľných usporiadaní rotora a statora, ktoré vyhovejú väčšine požiadaviek. Tak ako všetky mixovacie zariadenia dodávané spoločnosťou Arcon je možné mixér navrhnúť individuálne podľa konkrétnych alebo zvláštnych potrieb.
 

 

Trojstupňové viacšmykové mixéry zabudované do potrubia

 

Three Stage Multi Shear Mixer Three Stage Mixer

 

Pre výrobu ultrajemných emulzií, disperzií a krémov odporúča spoločnosť Arcon trojstupňový viacšmykový mixér zabudovaný do potrubia. Tieto mixéry sa úspešne uplatňujú v mnohých oblastiach spracovateľského priemyslu a sú vhodné pre jednoprechodové spracovanie alebo recirkuláciu materiálu v aplikáciách, kde sa vyžaduje mimoriadne jemné spracovanie.

 

    VÝHODY

 • Vysokokvalitné rozptyľovanie
 • Nízka spotreba energie
 • Regulovateľné vírenie a vlhčenie prášku
 • Vyššia rýchlosť a lepší výkon
 • Eliminácia suchého prášku na povrchu kvapaliny
 • Navrhnuté v súlade so zásadami GMP (Správna výrobná prax)

 

Arcon logo