ENSK SK
 
 
 
Domov / Aplikácie / Farmaceutika / Vytlačovanie  

Vytlačovanie

 

ExtrusionExtrusion

Mnohé farmaceutické materiály sa vytlačujú v rámci prípravnej etapy predtým, než prejdú do rôznych iných procesov. V závislosti od materiálu môže jednoduché vytlačovanie predstavovať aj konečný proces.

Arcon je hlavný výrobca nízkotlakových vytláčačov pre farmaceutický priemysel. Ich ponuka zahŕňa zubové, košíkové ako aj malé matricové vytláčače so skrutkovým podávaním, ktoré sú vhodné na vývoj i výrobu. Výber spomedzi rôznych typov vytláčačov závisí od vlastností produktu a požadovaných parametrov výtlačku. V spolupráci s firmou Arcon vám spoločnosť Arcon poskytne odborné rady pre výber správneho zariadenia pre vašu aplikáciu a v prípade potreby vám môže ponúknuť aj riešenia vyrobené špeciálne pre vaše potreby.

Nasledujúca časť obsahuje ďalšie informácie o laboratórnych stolových vytláčačoch, podlahových sitových vytláčačoch a podlahových zubových vytláčačoch spoločnosti  Arcon:

 

Laboratórny stolový vytláčač 20

 

Lab Extruder 35

Na obrázku vedľa je znázornený vytláčač  C20. Je to sitový typ stroja navrhnutý na opakované výrobné vytlačovanie na laboratórnom stole. Vytláčač 20 je ideálny pre farmaceutické produkty a vývoj formulácií.

 

 

    VLASTNOSTI

 • Ľahká obsluha
 • Malý pôdorys umožňujúci ľahké umiestnenie na stôl
 • K dispozícii so sitami s veľkosťou 0,5 mm - 2,5 mm na doplnenie ľubovoľného vývojového programu
 • Ľahko rozšíriteľný na cenovo výhodné výrobné zariadenie
 • Rýchlosť zodpovedajúca až 20 kg za hodinu
 • Jedinečný systém valčekových vytláčačov obmedzuje problémy spôsobené prehrievaním alebo vyschýnaním materiálu 

 

Laboratórny vytláčač s variabilnou hustotou (VDE)

 

Lab Variable Density Screw Extruder

Vytláčač s variabilnou hustotou so skrutkovým pohonom od spoločnosti Arcon ako jediný laboratórny vytláčač ponúka variabilné priemery dierky aj variabilné hĺbky dierky pri axiálnom i radiálnom vytlačovaní. Schopnosť ponúknuť všetky kombinácie zaisťuje efektívne testovanie regulovateľnej a variabilnej hustoty výtlačku. Žiadny iný vytláčač neponúka všetky tieto kombinácie v jedinom zariadení.

Porovnávacie skúšky s podobným vybavením preukazujú dosiahnutie priemerného použiteľného výnosu vo výške 69 % v porovnaní s 96 % pri použití stroja CVDE v konfigurácii s vyššou hustotou.
 

 

 

    VLASTNOSTI

 • Radiálne a axiálne vytlačovanie v jednom stolovom zariadení
 • Na zvýšenie kapacity nie je potrebný žiadny kužeľový alebo kupolový vytlačovač
 • Flexibilný podľa požiadaviek formulácie
 • Priemery vytlačovacej dierky v rozmedzí od 0,2 - 2,0 mm
 • Hĺbky dierky sa pohybujú od 0,5 mm do 6 mm pri radiálnom vytlačovaní a 8 mm pri axiálnom vytlačovaní. (Niektoré kombinácie nie sú možné pri všetkých konfiguráciách)
 • Možnosť meniť hustotu vyrábaného výtlačku

 

Skrutkový mini vytláčač

 

Mini Screw Extruder

Ak potrebujete vytlačovanie v malých množstvách pre nákladný alebo vzácny materiál alebo na účely výskumu a vývoja, vhodnou možnosťou pre vás môže byť skrutkový mini vytláčač Arcon. Skrutkový mini vytláčač, ktorý bol predtým dostupný len ako súčasť súpravy „Mini Kit", je teraz k dispozícii ako kompletný samostatný stroj vyhovujúci norme GMP, ktorý je určený na výrobu malých klinických dávok s hmotnosťou iba 5 gramov.

Skrutkový mini vytláčač poskytuje efektívny a cenovo výhodný spôsob pre posúdenie účinku rôznych vytlačovacích matríc na vlastnosti finálneho produktu. V pokusoch sa preukázalo, že pri použití dávok s veľkosťou 10 g je možné opätovne získať 8 g výtlačku. Skrutkový mini vytláčač je možné pripojiť k zariadeniu DatastorTM, ktoré poskytuje trvalé záznamy o spotrebe energie, rýchlosti otáčania i teplote produktu a tieto parametre presne meria každých 5 sekúnd. 
 

 

Podlahový sitový (košíkový) vytlačovač 35

 

Floor Screen Extruder

„Nízkotlakový" vytláčač 35 spoločnosti Arcon je vhodný skúšobnú prevádzku i skutočnú výrobu a poskytuje rýchlosť vytlačovania až 180 kg/hodinu.

 

 

    VLASTNOSTI

 • Pracovná kapacita vhodná pre guľôčkovač 380 alebo guľôčkovač 500 spoločnosti Arcon
 • Pri vývojovej činnosti je možné vytlačovať veľmi malé množstvá (približne 0,5 kg)
 • Ľahká demontáž a čistenie
 • K dispozícii sú balíky kompletnej dokumentácie IQ/OQ
 • V prípade potreby je k dispozícii možnosť automatického podávania materiálu
 • Plne kompatibilný so zariadením na záznam údajov DatastorTM spoločnosti Arcon
 • Vymeniteľné sitá s rôznymi priemermi dierok umožňujúce širokú škálu priemerov výtlačku

 

Podlahový škálový vytláčač 40

 

Gear Extruder 40

Na obrázku vedľa je znázornený podlahový škálový vytláčač, ktorý dokáže vytlačovať rýchlosťou až 40 kg/hodinu. Je navrhnutý pre skutočnú výrobu i skúšobnú činnosť a je obzvlášť vhodný pre výrobu vysokokvalitného, hustého výtlačku. Škálový vytláčač produkuje tento hustejší výtlačok bez toho, aby došlo počas výroby k zvýšeniu teploty produktu.

 

 Ak potrebujete vytláčač s väčšími ozubenými kolesami, výrobný zubový vytláčač C100 dokáže poskytnúť rýchlosť vytlačovania až 100 kg/hodinu. Tieto väčšie vytláčače môžu byť navrhnuté podľa vašich konkrétnych potrieb alebo v prípade potreby zakomponované do iných zariadení.

 

 

    VLASTNOSTI

 • Pracovná kapacita vhodná pre guľôčkovač 380 alebo guľôčkovač 500 spoločnosti Arcon
 • Je možné dodať ozubené súkolesia s priemerom dierok 0,8 - 2 mm, v závislosti od požiadaviek
 • Produkciu je možné upraviť zmenou rýchlosti otáčania ozubených kolies

 

Ak potrebujete vytlačovač s väčšími ozubenými kolesami, výrobný zubový vytlačovač C100 dokáže poskytnúť rýchlosť vytlačovania až 100 kg/hodinu. Tieto väčšie vytlačovače môžu byť navrhnuté podľa vašich konkrétnych potrieb alebo v prípade potreby zakomponované do iných zariadení.
 

Arcon logo