ENSK SK
 
 
 
Domov / Aplikácie / Potravinárstvo / Triedenie / Sójové zrno a olejnaté semeno  

Sójové zrno a olejnaté semeno

  Megatex Screener   Soybean Screening

Triediace zariadenia sa používajú v rámci celej linky na spracovanie olejnatých semien, od vstupného čističa až po triedenie šrotu. Jedinečný triediaci pohyb triedičov spája vysokú kapacitu s presnou separáciou. Či má vaša linka priemernú veľkosť alebo ide o zariadenie spracujúce viac než 5000 ton denne, spoločnosť Arcon dokáže ponúknuť vhodný triedič pre každú inštaláciu.

Vstupný čistič

V rámci vstupného čistenia sa triedič používa na odstránenie jemných častíc, poľného odpadu a iného nadmerne veľkého materiálu zo zrna pred jeho uskladnením. Presné odstránenie jemných častíc je kľúčové na zabránenie skazeniu zrna pri skladovaní, pretože jemné častice obmedzujú obeh vzduchu v silách. Odstránením jemných častíc možno dosiahnuť úspory paliva a výrazné zníženie rizika požiaru.

Vstupné čistenie sa zvyčajne týka veľkých objemov zrna. Na efektívne spracovanie týchto objemov sa používa čistič s dlhým, vodorovným triediacim pohybom s nízkou frekvenciou. Jemné častice sa rýchlo navrstvujú dole pri otvoroch sita bez prudkého miešania a premiešavania. To umožňuje presné a vysoko efektívne odstránenie jemných častíc zo zrna. Vďaka triediacej kapacite až 1000 t/h umožňujú triediče  operátorom použiť menej strojov, ktoré zaberajú menej podlahovej plochy a očistia viac zrna.

Triedenie šrotu

Počas týchto konečných etáp triediče zaisťujú, aby sa do mlecích zariadení podávalo menej materiálu vhodnej veľkosti. Vďaka menšiemu objemu potrebného mletia je potrebných menej mlynov a tým nižší výkon, čo prináša úspory v prevádzkových nákladoch. Pri separácii jemného šrotu so sitom s veľkosťou 8 - 12 sa vďaka krúživému pohybu triedičov ľahko dodržiavajú prísne špecifikácie veľkosti a hustoty. Tento jedinečný triediaci pohyb poskytuje mimoriadne presnú separáciu.

Pri hrubej sitovej separácii s použitím sita s veľkosťou 4 sa zabraňuje strate dobrého produktu, pretože krúživý pohyb je dostatočne jemný na to, aby sa predišlo rozdrobeniu dobrého produktu na jemné častice.

Pri použití triedičov sa operátori môžu spoľahnúť, že finálny produkt bude vždy vyhovovať požadovanému rozsahu veľkostí.

 

  • VÝHODY
  • Vysoká spoľahlivosť - robustné a odolné konštrukcie poskytujú neprerušovanú prevádzku 24 hodín denne
  • Nenáročná údržba - pohon dynamického absorbéra má ľahkú údržbu, nemá žiadne ozubené kolesá a nevyžaduje žiadne mazanie
  • Malá výška - takmer vodorovný uhol triedenia výrazne znižuje siluetu stroja
  • Vysoká kapacita, malý pôdorys - triediče dokážu poskytnúť triediacu kapacitu až 1000 t/h s kompaktným pôdorysom 4 x 4 m
  • Prevádzka bez upchaní - triediče sa neupchávajú, a to ani pri vysokej vlhkosti. Efektívne guľôčkové čistenie otvorov sita zabraňuje zhlukom vlhkého zrna, aby upchali sito a obmedzili tým výkon triedičov