Kontrola produktu

Kontrola produktu


Spoločnosť Arcon dodáva kvalitné, mimoriadne robustné a spoľahlivé systémy na kontrolu produktu, ktoré sú určené pre potreby farmaceutického, nutraceutického, potravinárskeho a baliarenského priemyslu. Musia spĺňať vysoké zákaznícke a štátne požiadavky na bezpečnosť a kvalitu potravín a liekov. Tieto systémy zahŕňajú röntgenovú kontrolu, detekciu kovov, kontrolu hmotnosti a kombinované systémy, ktoré nachádzajú široké využitie vo výrobe tabliet, kapsúl, mäkkých gélov, pastiliek a mnohých ďalších farmaceutických produktov. Úlohou kontrolných systémov je zabezpečiť, aby sa ku konečným spotrebiteľom nedostali žiadne kontaminované produkty. 

Naše kontrolné systémy vám odporúčame:
  • ak potrebujete detegovať cudzie kontaminanty v surovinách a ingredienciách,
  • ak potrebujete kontrolovať neporušenosť produktu (poškodené alebo chýbajúce produkty) v blistrových obaloch,
  • ak chcete zabrániť krížovej kontaminácii,
  • ak potrebujete stroje pre širokú škálu aplikácií, ktoré možno jednoducho integrovať s existujúcim vybavením na spracovanie tabliet.