Systémy vizuálnej kontroly


Ponúkame rad plne automatických strojov na optickú kontrolu, ktoré slúžia na zisťovanie prítomnosti častíc a kozmetickú kontrolu ampuliek, liekoviek, injekčných striekačiek, zásobníkov alebo parenterálnych prípravkov v plastových alebo sklených obaloch. Predstavujú ideálne riešenie na zabezpečenie súladu s požiadavkami noriem GMP a výrobu parenterálnych produktov bez obsahu cudzorodých častíc. Naše systémy vám poskytujú flexibilitu na kontrolu suspenzií a emulzií, ako aj kvapalných, lyofilizovaných a olejových produktov.
Tieto kontrolné systémy môžu byť tiež integrované do špeciálneho modulu, ktorý slúži na testovanie tesnosti na základe technológie využívajúcej rozpad vákua. V prípade potreby môžu byť vybavené aj ďalšími kontrolnými stanicami na zabezpečenie dodatočných kontrol týkajúcich sa vzhľadu nádoby (kozmetické kontroly), ako aj analyzátormi uzavretého priestoru nad prípravkom.               

 

Galéria